Необхідні документи

Заявник подає:

1. Заява (бланк заяви).

2. Перелік харчових продуктів, які планується виробляти або зберігати.

Платність видачі документа дозвільного характеру
Платно

Розмір плати за надання адміністративної послуги:

0,17 мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому заява подається оператором ринку в центр надання адміністративних послуг, до визначення розміру адміністративного збору законом 

Розрахунковий рахунок для внесення плати:

Одержувач: УК у м. Полтаві/м. Полтава/22012500

Банк одержувача: Казначейство України (ЕАП),

Код отримувача (ЄДРПОУ): 38019510

Розрахунковий рахунок: UA108999980334109879021016002

Найменування коду класифікації доходів бюджету:

Плата за надання інших адміністративних послуг

Призначення платежу:

*;101;22012500; м. Полтава; Держпродспоживслужба; ПІБ (або назва установи); плата за видачу/поновлення експлуатаційного дозволу

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:
30 календарних днів з дня отримання територіальним органом Держпродспоживслужби заяви та переліку харчових продуктів, які планується виробляти або зберігати, за підписом заявника.

 

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

ст. 23,24 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», № 771/97-ВР,

ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері гос­подарської діяльності» N 2806-ІУ,

постанова КМУ № 930 від 11.11.2015 р. «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»,

 

Наказ Міністерства аграрної політики України від 10.02.2016 № 40 "Про затвердження Порядку введення реєстру операторів ринку та потуджностей, на які видано експлуатаційний дозвіл", зареєстрований в Мін'юсті України 12.03.2016 за № 383/28513


 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА