Необхідні документи

Заявник подає:

1

Заява про погодження встановленого зразка (бланк заяви).

2

Заява про наміри планової діяльності в 3-х примірниках

3

Опублікований текст «Заяви про наміри» та «Заяви про наслідки» у місцевих засобах масової інформації

4

Довідка про наявність звернень і зауважень від громадян щодо публікацій відносно запланованої діяльності

5

Довідка про надходження звернень і зауважень від громадян щодо публікацій відносно запланованої діяльності

Вихідні дані та обґрунтовуючи матеріали для виконання розділу ОВНС, розділу проекту ОВНС

Завдання на розробку матеріалів ОВНС

Заява про екологічні наслідки діяльності об’єкту, підписана замовником та ген проектувальником – у паперовому та ел. вигляді

Опубліковане у ЗМІ повідомлення про час місце громадських слухань

Протокол (Акт) проведення громадських слухань (для об’єктів з Переліку видів діяльності та обєктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку)

Рішення КМУ або ВК ПМР щодо необхідності проведення екологічної експертизи

 

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

 

Термін надання адміністративної послуги:

30 календарних днів

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закони України:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», стаття 33, п.1.

Закон України «Про адміністративні послуги», статті 5, 8.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», стаття 51.

Закон України «Про екологічну експертизу», стаття 14.


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА