Державні ресурси

Зараз на сайті

На сайті 403 гостей та користувачі відсутні

Календар

22:55, 18th January 2019
«  січня 2019  »
ПонВівСерЧетП'яСубНед
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Вхід на сайт

Пошук

Необхідні документи

Заявник подає:

1.Заявка на проведення державної екологічної експертизи (бланк заяви);

2.Матеріали «Оцінка впливів на навколишнє середовище», розроблені відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», статей 15, 36 Закону України «Про екологічну експертизу», статті 51 Закону України «Про охорону навколишнього

впливів діючих об'єктів на навколишнє середовище», розроблені відповідно до вимог «Рекомендацій щодо змісту матеріалів оцінки впливів діючих об'єктів на навколишнє середовище (ОВНС). Правила проведення робіт» (далі - Рекомендації).

3.Ліценція або кваліфікаційний сертифікат розробника матеріалів ОВНС на право виконання таких робіт відповідно до п. 1.5 ДБН А.2.2-1-2003, розділ 1 Рекомендацій.

4.«Заява про наміри», погоджена встановленим чином, у тому числі з органом місцевого самоврядування на виконання п. 1.6 ДБН А.2.2-1-2003 (для нових об'єктів) або «Заява про проведення ОВНС діючого об'єкта», погоджена відповідно до Додатку Б Рекомендацій (для діючих об'єктів).

5.«Заява про екологічні наслідки діяльності», оформлена відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про екологічну експертизу», пп. 4.1-4.3 ДБН А.2.2-1-2003, розділу 11 Рекомендацій.

6.Публікації у засобах масової інформації «Заяви про наміри» (відповідно до вимог п. 1.6 ДБН А.2.2-1- 2003 для нових об'єктів) або «Заяви про проведення ОВНС діючого об'єкта» (відповідно до розділу 1 Рекомендацій для діючих об'єктів), «Заяви про екологічні наслідки діяльності» (відповідно до ст. 10 Закону України «Про екологічну експертизу», відгуки на неї, згідно з пп. 1.8, 1.9, 1.10 ДБН А.2.2-1-2003, розділу 11 Рекомендацій).

6.1. Матеріали врахування громадських інтересів, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 N 771.

7.Погодження відповідно до Додатку № 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 № 870 (для нових об'єктів) або відповідно до розділу 1 Рекомендацій (для діючих об'єктів).

8.Залежно від специфіки конкретних об'єктів державної екологічної експертизи, документація, що подається, повинна бути у встановленому порядку погоджена іншими заінтересованими органами відповідно до ст. 15 Закону України «Про екологічну експертизу».

9. Експерт державної екологічної експертизи має право одержувати на свою вимогу відомості та матеріали, необхідні для проведення екологічної експертизи відповідно до статті 28 Закону України «Про екологічну експертизу

Платність видачі документа дозвільного характеру
Платно

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

1.Групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів, установ чи організацій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів

до 45 календарних днів з продовженням у разі потреби до 60 днів, а у виняткових випадках, залежно від складності проблеми, - до 120 днів;

2.Спеціально створеними міжгалузевими еколого - експертними комісіями чи іншими спеціалізованими організаціями - до 90 календарних днів;

3.За доопрацьованими матеріалами відповідно до висновків попередньої екологічної експертизи - до 30 календарних днів.

Початком державної екологічної експертизи вважається день подання еколого-експертному органу комплекту необхідних матеріалів і документів, а у разі необхідності - і додаткової науково-дослідної інформації з тих питань, що виникли під час проведення експертизи.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закон України "Про охорону навколишнього природне середовища",

Закон України "Про екологічну експертизу",

Закон України "Про інвестиційну діяльність",

Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки",

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності",

Закон України Про природно-заповідний фонд України",

Закон України "Про тваринний світ",

Закон України "Про рослинний світ",

Закон України "Про охорону земель",

Закон України "Про відходи",

Закон України "Про охорону атмосферного повітря",

Водний кодекс України,

Лісовий кодекс України,

Земельний кодекс України,

Кодекс України про надра

Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 N 870,

Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2013 № 808;

Нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.1996 N 644;

Постанова Кабінету Міністрів від 07.12.2005 № 1176 "Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру";

Порядок залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 N 771

ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд"

ДБН В.2.4-2-2005 "Полігони твердих побутових відходів". Основні положення проектування".

ДБН Б. 1-3-97 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів"

ДСТУ-Н Б.1.1-10:2010 "Настанова з виконання розділів "Охорона навколишнього природного середовища" у складі містобудівної документації. Склад та вимоги".


ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санітарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоньї"


 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА