Зняття з реєстрації місця проживання

Необхідні документи

Заявник подає:

  • -Заява про зняття з реєстрації місця проживання особи (бланк заяви)

  • -Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (для громадян України - паспорт громадянина України, для іноземців або осіб без громадянства - посвідка на проживання)

  • -Свідоцтво про народження та копія (для осіб, що не досягли 16-річного віку)

  • -Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку) за наявності відміток відповідного районного (міського) військового комісаріату про взяття (зняття) призовника або військовозобов'язаного на військовий облік;

  • -Квитанція про сплату адміністративного збору

У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються:

  • -Засвідчена в установленому порядку довіреність уповноваженої особи

  • -Копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера уповноваженої особи

 

Особи, яким виповнилось 14 років подають заяву особисто.

Зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, передбачених статтею 135 Сімейного кодексу України та коли місцем проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування)

 

Плата за надання адміністративної послуги зараховується до міського бюджету

     

Термін надання адміністративної справи:

Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг

 

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;

Закон України «Про місцеве самоврядування»;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»;


 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА