Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

Необхідні документи

Заявник подає:

 • -Заява про державну реєстрацію обмеження у використанні земель за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. №1051; (бланк заяви);

 • -Документація із землеустрою, інші документи, які є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель;

  • -Документація із землеустрою та оцінки земель, інші документи, які є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель, в електронній формі відповідно до вимог Закону України “Про землеустрій”;

  -Електронний документ відповідно до вимог Закону України “Про Державний земельний кадастр”;

  • -Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою);

 

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно

Термін надання адміністративної справи:

Протягом 14 – ти робочих днів з дня реєстрації заяви.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

 • Закон України «Про адміністративні послуги»;
 • Закон України «Про державний земельний кадастр» ст. 28;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №1051 «Про Порядок ведення Державного земельного кадастру», пункти 69-75, 77-79, 101-103;
 • Розпорядження кабінету Міністрів України від 16 травня 2014р., № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА