Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Необхідні документи

Заявник подає:

- Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки — 2 примірники (бланк)

- Для суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику — позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

 

Термін надання адміністративної послуги:

Протягом 5-ти робочих днів з дня надходження декларації

 

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закон України «Про адміністративні послуги»

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012р. №5403-VI (зі змінами)

Постанова КМУ №440 від 05.06.2013«Про затвердження порядку подання і реєстрації відповідності МТБ суб’єктам господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» (зі змінами)

Роз’яснення ДСНС України від 03.07.2013 № 02-6103/261 щодо реєстрації декларації відповідності матеріально - технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, необхідності її подання окремими суб’єктами господарювання вказаних декларацій


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА