Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

Необхідні документи

Заявник подає:

  • -Заява про державну реєстрацію обмеження у використані земель за встановленою формою (бланк заяви)

  • -Документація із землеустрою, інші документи, які є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використані земель.

  • -Електронний документ.

 

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно

 

Термін надання адміністративної справи:

Протягом 14 – ти робочих днів з дня реєстрації заяви.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закони України:

Закон України «Про адміністративні послуги»

Ст.28 Закон України « Про Державний земельний кадастр»

Постанова КМУ «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» № 1051 від 17.10.2012

Розпорядження КМУ « Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центр надання адміністративних послуг» від 16.05.2014 № 523-Р


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА