Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території)

Необхідні документи

Заявник подає: 

  • -Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру за встановленою формою (бланк заяви);

  • -Документ, що підтверджує оплату послуг з надання довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або засвідченої копії документа ДЗК та витягу з нього;

  • -Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою).

 

Розрахунковий рахунок: UA648999980334129879027016002

Одержувач: УК у м. Полтаві/м. Полтаві/ 22012500

Код ЄДРПОУ: 38019510

Банк одержувача: Казначейство України (ЕАП)

Призначення платежу:

*;101;39767930; 22012500; «Плата за надання інших адміністративних послуг»

 

Термін надання адміністративної справи:

Протягом 10 – ти робочих днів з дня реєстрації заяви.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закон України «Про адміністративні послуги»

Ст.38 Закону України « Про Державний земельний кадастр»

Постанова від 17.10.2012 №1051 «Про Порядок ведення Державного земельного кадастру»

розпорядження КМУ від 16.05.2014 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА