Необхідні документи

Заявник подає:

  • -Заява про реєстрацію місця проживання особи (бланк заяви)

  • -Паспорти батьків дитини;
  • -Свідоцтво про народження дитини;
  • -Квитанція про сплату адміністративного збору

   У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання необхідно подати:

- раніше видану довідку про реєстрацію місця проживання (додаток 13 до Правил реєстрації) громадянам, які не досягли 16 років.

-заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання 

Довідку про зняття з попереднього місця реєстрації (дод. 16), у разі проведення не одночасної дії

У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються:

  • -Засвідчена в установленому порядку довіреність уповноваженої особи

  • -Копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера уповноваженої особи

Особияким виповнилось 14 років подають заяву особисто.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місця проживання дитини, яка досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої  в установленому  порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, передбачених статтею 135 Сімейного кодексу України та коли місцем проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рівшенням органу опіки та піклування)

Плата за надання адміністративної послуги зараховується до міського бюджету

    

Термін надання адміністративної справи:

Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;

Закон України «Про місцеве самоврядування»;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»;

Постанова КМУ від 07.12.2016р №921 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних".


 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА