Необхідні документи

Заявник подає:

 1. Заява (бланк заяви) одного з батьків про видачу посвідчень;
 2. Копія свідоцтва про народження дитини (у разі втрати або пошкодження посвідчення дитини з багатодітної сім’ї);
 3. Копії сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації (у разі втрати або пошкодження посвідчення батьків багатодітної сім’ї);
 4. Копії посвідок на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах (у разі втрати або пошкодження посвідчення батьків багатодітної сім’ї);
 5. Довідка про склад сім’ї;
 6. Фотокартки (по дві) (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;
 7. Довідка про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);
 8. У разі народження або навчання дитини за межами України - копія свідоцтва про народження дитини та довідки з навчального закладу з перекладом на українську мову, вірність якого засвідчена нотаріусом. У разі коли нотаріус не володіє відповідною мовою, переклад документів може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус (у разі втрати або пошкодження посвідчення дитини з багатодітної сім’ї);
 9. У разі переміщення багатодітної сім’ї із тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, до іншої адміністративно- територіальної одиниці - копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (замість довідки про склад сім’ї).
 10. У разі втрати посвідчення додатково подається інформація щодо розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації.
 11. Посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (у разі пошкодження посвідчень).

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги: Безоплатно

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга: протягом 10 днів

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закони України:

Закон України "Про адміністративні послуги",

Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року N2402-111 (із змінами та доповненнями), ст. 1, абзац 11.

Акт Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 року №209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї».

Акти центральних органів виконавчої влади:

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 29.06.2010 року №1947 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї».


 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА