Необхідні документи

Заявник подає:

  1. Заява (бланк заяви) на надання одноразової допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку;
  2. Паспорт громадянина України (ID) та його копія;
  3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків та його копія;
  4. Згода на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) персональних даних;

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги: Безоплатно

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга: 30 робочих днів

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закони України:

Закон України «Про охорону дитинства»

Закон України "Про звернення громадян",

Акт Кабінету Міністрів України, акти центральних органів влади:

Постанова КМУ від 25.08.2005 №823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»

 


 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА