(щодо об’єктів, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, а також щодо об’єктів, розташованих у межах населених пунктів, а також, щодо об’єктів, розташованих у межах населених пунктів, на території яких сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю)

Необхідні документи

Заявник подає:

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за формою встановленого зразка (бланк повідомлення)

Подається замовником (його уповноваженою особою) особисто через центр надання адміністративних послуг або в електронній формі за допомогою програмних засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) або заповнюється та надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

Термін надання адміністративної послуги:

5 робочих днів з дня надходження повідомлення

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», стаття 35

 

Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт» (пункт 13 Порядку), постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» від 23 червня 2021 р. №681.


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА