(щодо об’єктів, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, а також, щодо об’єктів, розташованих у межах населених пунктів, на території яких сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю)

Необхідні документи

Заявник подає:

  • Повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт, у якому враховані зміни за формою встановленого зразка
  • У разі виявлення замовником технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у поданому повідомленні про початок виконання підготовчих робіт або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних:

- один примірник повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт, у якому враховані зміни за формою встановленого зразка (Додаток1).

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

Термін надання адміністративної послуги:

3 робочих дні з дня надходження повідомлення

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», стаття 35, 391

Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт» (пункти 13, 14, 15 Порядку), постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» від 23 червня 2021 р. № 681.


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА