Необхідні документи

Заявник подає:

1.Письмове звернення власника (співвласників) об’єкта нерухомого майна про зміну адреси у разі об’єднання, поділу об’єкта нерухомого майна або виділення частки з об’єкта нерухомого майна (крім квартири, житлового або нежитлового приміщення тощо) із зазначенням кадастрового номеру на новостворену земельну ділянку. (бланк заяви)

2.До заяви додаються:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі якщо право власності на об’єкт зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно);

- документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки, - якщо право власності на об’єкт не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

- копія договору про поділ спільного майна, договір про виділ у натурі частки із спільного майна або відповідне рішення суду - у разі, якщо об’єкт перебуває у спільній власності;

- документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, якщо об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу, об’єднання або виділення без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення), - у разі, якщо відомості про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта не внесено до Реєстру будівельної діяльності;

- технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна - у разі, якщо технічний паспорт створений без використання Реєстру будівельної діяльності;

- копія документа, що посвідчує особу заявника або повноваження представника.

Всі копії документів, що подаються для присвоєння (коригування) адреси, засвідчуються замовником (його представником).

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

Термін надання адміністративної послуги:

Протягом 5 робочих днів.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закони України «Про місцеве самоврядування»

Закони України «Про звернення громадян»

Закони України «Про доступ для публічної інформації»

Закони України «Про адміністративні послуги»

Закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва»

Закони України «Про регулювання містобудівної діяльності»


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА