Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Підстава для отримання адміністративної послуги:

Звернення юридичних та фізичних осіб, які є власниками технологічних транспортних засобів або використовують їх на законних підставах (далі – заявник) з заявою про зняття з обліку.

Вичерпний перелік:

 • Письмова заява суб’єкта звернення ( за зразком згідно з додатками 1 і 2 до Порядку); (бланк заяви для фіз. осіб)          (бланк заяви для юр. осіб)
 • Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу;
 • Акт технічного огляду технологічного транспортного засобу або акт на списання основних засобів, заява – для фізичних засобів;
 • Акт ліквідації основних засобів;
 • Письмова згода всіх виявлених обтяжувачів (для технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, заставі, під арештом або є предметом іншого обтяження);
 • Посвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують факт їх втрати ( у разі втрати свідоцтва про реєстрацію на технологічні транспортні засоби, які непридатні до подальшого використання та вибраковуються (списуються).

Зняття з обліку технологічного транспортного засобу, що належать кільком юридичним або фізичним особам на праві спільної власності, що здійснюється лише за умови наявності їх спільного рішення.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

Термін надання адміністративної послуги:

Строк законодавством не встановлено. Не перевищує 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

 • Стаття 34 Закону України «Про дорожній рух»;
 • Закон України «Про адміністративні послуги»;
 • Пункт 32 Постанови Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 8 «Про затвердження порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних засобів» ( із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 617 від 08.07.2020) (далі – Порядок);
 • Пункт 54 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» ( в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України № 455 від 03.06.2020);
 • Частина 1-3 постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 617 «Про внесення змін до деяких актів кабінету Міністрів України»;
 • Наказ Держгірпромнагляду України від 27.01.2010 № 9 «Про затвердження Порядку проведення державного технологічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2010 за № 163/17458;
 • Пункт 31 Наказу Міністерства соціальної політики України від 27.03.2015 № 340, «Про затвердження Положення про територіальні органи Державної служби України з питань праці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.04.2015 за № 438/26883.

 


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА