Вичерпний перелік:

два примірника Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, що зазначені у додатку 8 до Порядку №1107;

подання декларації в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг здійснюється за допомогою інструменту сервісу «Замовити послугу» шляхом заповнення шаблону, накладення електронного цифрового підпису та замовлення послуги.

(бланк декларації)

Спосіб подання документів:

Декларація подається роботодавцем або уповноваженою ним особою:

  • у паперовій формі особисто або поштовим відправленням – ЦНАП;
  • в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

Термін надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація декларації проводиться протягом п’яти робочих днів з дня отримання Декларації.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

  • Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
  • Закон України «Про охорону праці»;
  • Закон України «Про адміністративні послуги»;
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України;
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці»;
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 922 «Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом»;
  • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА