• Вичерпний перелік:

1. Заява.

2. Проект гірничого відводу у двох примірниках

3. Погодження заявки на одержання гірничого відводу територіальним органом Держпраці.

4. Копія спеціального дозволу на користування ділянкою надр.

5. Копія протоколу про затвердження проекту розробки родовища.

6. Копія протоколу засідання ДКЗ щодо оцінки запасів корисних копалин, їх кількості по об'єктах.

7. Лист від органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади щодо отримання ними інформації про межі гірничого відводу для використання надр на території їх діяльності.

8. Інші вимоги, зазначені постановою КМУ від 27.01.1995 №59, з урахуванням мети використання надр.

Спосіб подання документів:

Документи подаються користувачем надр особисто, (уповноваженою ним особою) чи надсилається рекомендованим листом з описом вкладення.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

Термін надання адміністративної послуги:

21 календарних дні з дня подання юридичною особою, фізичною особою - підприємцем (уповноваженою особою) Заяви.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Кодекс України про надра;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Постанова Кабінету Міністрів У країни вщ 27.01.1995 № 59 «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів».

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА