• Вичерпний перелік:

1.Заява із зазначенням номера спеціального дозволу на користування надрами.

2.Викопіювання з топографічного плану поверхні із нанесеним контуром гірничого відводу, оформленим відповідно до вимог пункту 5 додатку № 2 (два примірники).

Спосіб подання документів:

Документи подаються користувачем надр особисто, (уповноваженою ним особою) чи надсилається рекомендованим листом з описом вкладення.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

Термін надання адміністративної послуги:

Рішення стосовно переоформлення гірничого відводу приймається протягом 15 днів.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Кодекс України про надра;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Постанова Кабінету Міністрів У країни вщ 27.01.1995 № 59 «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів».

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА