Вичерпний перелік:

Для реєстрації декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки заявником подаються такі документи:

-        звернення на реєстрац1ю декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки;

-        декларація безпеки разом з позитивним висновком експертизи.

У позивному висновку експертизи дається оцінка повноти дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обгрунтованості та достатності прийнятих щодо зменшення рівня ризику, готовності до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій рішень.

Спосіб подання документів:

Документи подаються заявником або уповноваженою ним особою адміністратору ЦНАП особисто або поштовим відправленням.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

Термін надання адміністративної послуги:

Протягом 30 робочих днів з дня надходження документів на реєстрацію декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Постанова КМУ від 11.07.2002 року № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органам виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці»

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА