Вичерпний перелік:

Для реєстрації декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки заявником подаються такі документи:

звернення на виключення об'єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки (довільна форма);

повідомлення про результати ідентифікації об'єкта підвищеної небезпеки за формою ОПН-1 (бланк форми ОПН-1), у разі проведення змін, що призвели до зменшення на об'єкті підвищеної небезпеки сумарної маси небезпечних речовин порівняно з найменшим нормативом порогової маси відповідно до нормативів порогових мас або розрахованої відповідно до пунктів 12 і 16 «Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки»;

документи, що підтверджують ліквідацію або виведення з експлуатації (списання з балансу) об'єкта підвищеної небезпеки.

Спосіб подання документів:

Документи подаються заявником або уповноваженою ним особою адміністратору ЦНАП особисто або поштовим відправленням.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

Термін надання адміністративної послуги:

Протягом 30 днів після одержання відповідного звернення.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Постанова КМУ від 11.07.2002 року № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органам виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці»

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА