Вичерпний перелік:

Для реєстрації декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки заявником подаються такі документи:

звернення на реєстрацію об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки (довільна форма);

повідомлення про результати ідентифікації об'єкта підвищеної небезпеки за формою ОПН-1 (бланк форми ОПН-1).

Спосіб подання документів:

Документи подаються заявником або уповноваженою ним особою адміністратору ЦНАП особисто або поштовим відправленням.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

Термін надання адміністративної послуги:

Протягом 30 днів після одержання відповідного звернення.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Постанова КМУ від 11.07.2002 року № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органам виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці»

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА