Підстава для одержання адміністративної послуги:

Заява фізичної особи/ законного представника/ представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку, за встановленою формою.

 

Необхідні документи:

  1. Заява за формами, наведеними відповідно у додатках 8 до Правил реєстрації місця проживання (бланк заяви);
  2. Документ до якого вносяться відомості про місцеперебування (довідка про звернення за захистом в Україні);
  3. Документи, що підтверджують:

Право на проживання в житлі – ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визначення за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи.

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

  • документ, що посвідчує особу представника;
  • документ, що підтверджує повноваження , як представника

Особи, яким виповнилось 14 років подають заяву особисто.

*Адміністратор ЦНАП має право посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги. В такому випадку органу реєстрації передаються копії документів, визначені в п. 4,5 та абз.2 п.7, завірені адміністратором ЦНАП.

Платність надання адміністративної послуги: безоплатно

 

Строк надання адміністративної справи:  в  день отримання документів від центру надання адміністративних послуг.

 

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

 

  1. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;
  2. Закон України «Про місцеве самоврядування»;
  3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»;
  4. Закон України «Про адміністративні послуги»
  5. Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»;

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА