Необхідні документи

Заявник подає:

1.Заява (бланк заяви).

2. Обґрунтування необхідності переведення земельної лісової ділянки до нелісових земель у цілях, пов'язаних із веденням лісового господарства, та її розміру.

3. Графічні матеріали, в яких зазначено місце розташування та розмір земельної лісової ділянки.

Платність видачі документа дозвільного характеру
Безплатно

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:
10 робочих днів

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Лісовий кодекс України

постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.05 № 1176 "Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру"

постанова Кабінету Міністрів України від 18.12. 2013 року № 982 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на переведення земе­льних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних із веденням лісового господа­рства, без їх вилучення у постійного лісокористувача або відмови в його видачі, переофо­рмлення, видачі дубліката зазначеного дозволу"


 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА