Необхідні документи

Заявник подає:

І. Дозвіл на проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування пам'яток:

  1. Заява (бланк заяви) до Департаменту культури і туризму облдержадміністрації, у якій зазначаються відомості про заявника:

-        для фізичної особи, фізичної особи- підприємця - прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання або адреса, на яку необхідно надати відповідь, контактний телефон;

-        для юридичної особи – найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи /уповноваженої особи, контактний телефон;

-        дата подання заяви та підпис заявника.

  1. Засвідчені заявником копії:

-        затвердженого в установленому порядку реставраційного завдання на розроблення науково-проектної документації (при проведенні робіт на пам’ятках);

-        науково-проектної документації (1 примірник-оригінал для зберігання в Департаменті культури і туризму);

-        копія правовстановлюючого документа на земельну ділянку (за необхідності);

-        попередній висновок (рекомендація) відповідного органу охорони культурної спадщини нижчого рівня;

-        копія відповідного кваліфікаційного сертифікату головного архітектора проекту;

-        довідка за підписом заявника, у якій зазначається інформація про особу, яка здійснюватиме археологічний нагляд за проведенням робіт (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону,

дата та номер дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок) (за

необхідності)

II. Дозвіл на проведення робіт на території пам’ятки та в зонах охорони:

  1. Заява (бланк заяви) до Департаменту культури і туризму облдержадміністрації, у якій зазначаються відомості про заявника:

-        для фізичної особи, фізичної особи- підприємця - прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання або адреса, на яку необхідно надати відповідь, контактний телефон;

-        для юридичної особи - найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи /уповноваженої особи, контактний телефон;

-        місцезнаходження та (або) назва пам'ятки, зони охорони пам’ятки;

-        аргументована необхідність проведення робіт;

-        вид робіт, їх обсяг і термін проведення;

-        прізвище, ім’я та по батькові і посада працівника, який за своїми службовими обов'язками відповідає за проведення робіт;

-        дата подання заяви та підпис заявника.

  1. Проектна документація (1 примірник- оригінал для зберігання в Департаменті культури і туризму).
  2. Висновок (рекомендація) місцевого органу охорони культурної спадщини, на території якого розташована пам’ятка та її зона охорони.
  3. Прізвище, ім’я та по батькові фахівця, який здійснює археологічний нагляд за проведенням земляних робіт (у разі необхідності або копія висновку фахової (спеціалізованої) організації/установи за результатами археологічних досліджень відповідної земельної ділянки.

Платність видачі документа дозвільного характеру
Безоплатно

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:
протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про звернення громадян»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України «Про охорону культурної спадщини» (зі змінами);

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2002р. № 318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць» Наказ Міністерства культури і туризму України №2 від 10.01.2011 «Про внесення змін до Порядку розроблення історико-містобудівних обґрунтувань»

 

ДБН Б.2.2-2-2008; ДБН А 2.2-6-2008; ДБНВ.3.2-1-2004


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА