Необхідні документи:

 1. Заява (бланк);
 2. Обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;
 3. Опис та схеми місць забору води та скиду зворотних вод;
 4. Нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);
 5. Затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуг з центрального водопостачання та/або водовідведення);
 6. Копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

Платність надання адміністративної послуги: безоплатно

 

Строк надання адміністративної справи:  30 календарних днів.

 

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

 

 1. Водний кодекс України ( п. 7 ст. 14, п. 9 ст. 16 та ст. 49);
 2. ЗУ «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» ( п. 70 Переліку);
 3. ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
 4. ЗУ «Про адміністративні послуги»;
 5. Постанова КМУ від 13.03.2002 № 321 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови КМУ від 10.08.1992р. № 459»;
 6. Постанова КМУ від 20.08.2014 № 393 «Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України»;
 7. Постанова КМУ від 11.09.1996 № 1100 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин , скидання яких нормується»;
 8. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.04.2018 № 116 «Про затвердження форми заяви для отримання дозволу на спеціальне водокористування» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.05.2018 за № 567/32019).

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА