Необхідні документи

Заявник подає:

  1. Заява про отримання договору оренди землі (бланк заяви);
  2. У разі подання заяви представником особи додатково надається:

документ, що посвідчує особу представника

документ, який підтверджує повноваження особи, як представника

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги: Безоплатно

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга: 10 робочих днів з дня реєстрації заяви

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закони України:

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Земельний кодекс України та Закон України «Про оренду землі».


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА