Необхідні документи

Заявник подає:

Для закладів охорони здоров'я:

1. Заява на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру (бланк заяви).

2. Копія висновку санепідекспертизи на рентенапарат (новий), свідоцтво про державну реєстрацію.

3.Копію документа, який підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта - рентгенівського кабінету (для нових чи реконструйованих кабінетів).

4. Акт перевірки дотримання санітарного законодавства 

5. Технічний паспорт рентгенівського кабінету.

6. Протоколи контролю фізико-технічних параметрів рентгенівської апаратури.

7. Акт перевірки ефективності вентиляції.

8. Акт випробувань пристрою захисного заземлення, акт перевірки стану мережі заземлення медичного устаткування, протоколи вимірювань опору ізоляції проводів та кабелів.

9. Контрольно-технічний журнал на рентгенівський апарат.

10. Протокол дозиметричного контролю стаціонарних засобів захисту, в суміжних приміщеннях та на прилеглій території.

11. Протокол випробування засобів індивідуального захисту, та захисних пристроїв апарату на відповідність свинцевому еквіваленту.

12. Інструкції з радіаційної безпеки та запобігання і ліквідації радіаційних аварій.

13. Наказ про віднесення осіб, які працюють, до персоналу категорії А.

14. Наказ про допуск персоналу категорії А до роботи з ДІВ.

15.Наказ про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, радіаційний контроль та її посадові обов'язки.

16. Висновок медичної комісії про проходження персоналом категорії А медичного огляду.

Для підприємств:

1. Заява (бланк заяви)

2. Копія висновку санепідекспертизи на дефектоскопічний рентгенапарат (новий)

3.Акт перевірки дотримання санітарного законодавства

4.Протоколи вимірювань опору ізоляції проводів та кабелів рентгенівських дефектоскопів

5.Інструкції з радіаційної безпеки та запобігання і ліквідації радіаційних аварій

6. Наказ про віднесення осіб, які працюють, до персоналу категорії А

7.Наказ про допуск персоналу категорії А до роботи з ДІВ.

8.Наказ про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, радіаційний контроль та її посадові обов’язки

9.Висновок медичної комісії про проходження персоналом категорії А медичного огляду 

Платність видачі документа дозвільного характеру
Безоплатно - підстава Постанова КМУ №260 від 06.03.2019

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:
10 робочих днів

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (п. 53);

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (ст.23).

Закон України «Про адміністративні послуги»

постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»;

постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 «Про затвердження положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р «Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»;

наказ МОЗ України від 02.02.2005 №54 «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України», зареєстрований в Мін’юсті України 20.05.2005 № 552/10832.

 


 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА