Вичерпний перелік:

Для продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки заявником подаються:

-        заява на продовження строку дії дозволу;

-        оригінал дозволу.

Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки чи допущено виникнення аварій та/або пов'язаних з виробництвом нещасних випадків під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатацїї машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у дозволі, строк дії такого дозволу продовжується на підставі:

-        заяви на продовження строку дії дозволу;

-        оригіналу дозволу;

-        нового позитивного висновку експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Спосіб подання документів:

Документи подаються заявником або уповноваженою ним особою адміністратору ЦНАП особисто або поштовим відправленням

 Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

Термін надання адміністративної послуги:

Реєстрація декларації проводиться протягом десяти робочих днів з дня отримання документів.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

  • Пункт 5 Статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
  • Стаття 21 Закону України «Про охорону праці»;
  • Закон України «Про адміністративні послуги»;
  • Пункт 21 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (зі змінами внесеними згідно Постановою Кабінету Міністрів № 207 від 03.03.2020);
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 922 «Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом»;
  • Пункт 52 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» ( в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України № 455 від 03.06.2020);
  • Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.03.2015 № 340, «Про затвердження Положення про територіальні органи Державної служби України з питань праці», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.04.2015 за № 438/26883.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА