Необхідні документи

Заявник подає:

1.Заява (бланк заяви)

2. Інформація про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, перелік товарів, що виготовляються або реалізуються за підписом заявника.

3. Можуть включатися проектні вимоги і вимоги щодо будівництва, наявності кваліфікованого персоналу, тривалості застосування системи контролю безпечності та якості.

 

Платність видачі документа дозвільного характеру
Безоплатно

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:
Протягом 10 робочих днів для діючих потужностей, протягом 30-ти робочих днів для нових чи реконструйованих потужностей.

 

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

ст.50 -53 Закону України «Про ветеринарну медицину»,

ст. 4-1 Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності",

Додаток 1, пункт 41 постанови КМУ від 21.05.2009 № 526 „Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності",

ст.8 Закону України "Про адміністративні послуги"

постанова КМУ № 978 від 05.11.2008 р. «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу»,

постанова КМУ № 118 від 20.02.2013р. "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг" 

Наказ Держкомветмедицини України від 22.11.2010 № 517 "Про затвердження Порядку ведення реєстрів потужностей (об'єктів)", зареєстрованих в Мін'юсті України від 17.12.2010 за № 1291/18586


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА