З видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

Необхідні документи

 

Заявник подає:

1. Заява на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру (бланк заяви);

2. Договір оренди або інший документ, що підтверджує право використання відповідного майданчика (об'єкта) для розташування джерел неіонізуючого випромінення;

3. Інформація про технічні характеристики джерел неіонізуючого випромінювання або технічний паспорту зазначених джерел.

4. План-схема з позначенням місця розташування джерел неіонізуючого випромінювання;

5. Протокол вимірювання рівня неіонізуючого випромінювання, що створюється джерелом неіонізуючого випромінювання, на яке видається дозвіл;

6. Висновок державної санітарно - епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва в разі відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення;

7.Розрахунки розподілу рівнів електромагнітного поля проведені референт-центром електромагнітних полів та інших фізичних факторів, оформлені у вигляді санітарного паспорта радіотехнічного об'єкта (для джерел електромагнітного випромінювання);

8.Опис наданих документів.

Платність видачі документа дозвільного характеру
Безплатно

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:
10 робочих днів

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

   -Закон України «Про адміністративні послуги».

   -Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

   -Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (п. 53);

   -постанова Кабінету Міністрів України від№ 761 «Про Порядок видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання»;

   -постанова Кабінету Міністрів України від№ 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»;

   -постанова Кабінету Міністрів України від№ 667 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»;

   -розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р «Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»;

   -постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.1999 № 1109 «Про затвердження Положення про державний санітарно- епідеміологічний нагляд в Україні»

   -«Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затверджені наказом МОЗ України від 01.08.1996 № 239, зареєстрованим в Мін’юсті від 29.08.1996 за № 488/1513;

   -Наказ МОЗ України від 29.11.2013 № 1040 «Про затвердження Методики розрахунку розподілу рівнів електромагнітного рівня», зареєстровано в Мін’юсті 17.12.2013 за № 2130/24662.


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА