Необхідні документи

Заявник подає:

Заява

  • Заява
  • Обгрунтування потреби у воді з помісячним нориативним розрахунком водокористування і водовідведення;
  • Опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;
  • Нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);
  • Затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з центрального водопостачання та/або водовідведення);
  • Копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно

Термін надання адміністративної послуги: 

Тридцять календарних днів.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

 

Закони України:

 

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (п. 70 Переліку)

Закон України «Про адміністративні послуги»

Водний кодекс України (п. 7 ст. 14, п. 9 ст.16 та ст.49)

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 321 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459»

Постанова Кабінету Міністрів від 20.08.2014 № 393 «Про затвердження Положення про Державне агенство водних ресурсів України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 № 1100 «Про порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин скидання яких нормується»


 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА