Вичерпний перелік:

Для анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки подаються:

  • Заява довільної форми;
  • Оригінал дозволу або дублікат.

Спосіб подання документів:

Документи подаються роботодавцем, виробником або постачальником особисто (уповноваженою ними особою) або поштовим відправленням до ЦНАПу.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

Термін надання адміністративної послуги:

Строк видачі дозволу або повідомлення про відмову у його видачі становить десять робочих днів з дня отримання документів.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

  • Пункт 7 статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
  • Стаття 21 Закону України «Про охорону праці»;
  • Закон України «Про адміністративні послуги»;
  • Пункт 17 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (зі змінами внесеними згідно Постанови Кабінету Міністрів № 207 від 03.03.2020);
  • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;
  • Пункт 48 Наказу Міністерства соціальної політики України від 27.03.2015 № 340, « Про затвердження Положення про територіальні органи Державної служби України з питань праці2, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.04.2015 за № 438/26883.