• -Заява про зняття з реєстрації місця проживання особи (бланк заяви)

  • -Паспорти батьків дитини;
  • -Свідоцтво про народження дитини;
  • -Квитанція про сплату адміністративного збору

-Раніше видану довідку про реєстрацію місця проживання (додаток 13 до Правил реєстрації) громадянам, які не досягли 16 років.

У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються:

  • -Засвідчена в установленому порядку довіреність уповноваженої особи

  • -Копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера уповноваженої особи

Особияким виповнилось 14 років подають заяву особисто.

Зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, передбачених статтею 135 Сімейного кодексу України та коли місцем проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування)

  Зняття з реєстрації місця проживання дітей-проживання та дітей позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку і піклування здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування. 

Плата за надання адміністративної послуги зараховується до міського бюджету

      Термін надання адміністративної справи:

Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;

Закон України «Про місцеве самоврядування»;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»;

Постанова КМУ від 07.12.2016р №921 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних".


 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА