Необхідні документи

Заявник подає:

  1. Заява (бланк заяви) на отримання направлення до інклюзивної групи закладу дошкільної освіти;
  2. Копія паспорта;
  3. Копія свідоцтва про народження дитини;
  4. Висновок про комплексну психолого- педагогічну оцінку розвитку дитини;
  5. Згода на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) персональних даних;

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги: Безоплатно

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:  7 робочих днів

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закони України:

Закон України "Про освіту",

Закон України "Про дошкільну освіту.

Акт Кабінету Міністрів України, акти центральних органів влади:

Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»


 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА