Необхідні документи

Заявник подає:

  1. Заява одного з батьків про видачу довідки (бланк заяви);
  2. Копія свідоцтва про народження дітей;
  3. Копії сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації;
  4. Копія посвідок на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями, або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги: Безоплатно

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга: протягом 5 днів

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закони України:

Закон України "Про адміністративні послуги",

Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року N2402-111 (із змінами та доповненнями), ст. 1, абзац 11.

Акт Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 року №209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї».

Акти центральних органів виконавчої влади:

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 29.06.2010 року №1947 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї».

 


 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА