Перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

 

Підстави для отримання адміністративної послуги:

Звернення юридичних та фізичних осіб, які є власниками технологічних транспортних засобів або використовують їх на законних підставах (далі – заявник) протягом 10 днів у разі настання обставин, у зв’язку з якими виникла потреба у внесенні змін у реєстраційні документи:

 • Зміна найменування чи імені власника;
 • Зміна форми власності;
 • Зміна місця знаходження органу управління юридичної особи чи місця проживання або перебування фізичної особи – власника ТТЗ;
 • Втрата або непридатність до подальшого використання свідоцтва про реєстрацію;
 • Зміна вузлів та агрегатів, що мають ідентифікаційні номери;
 • Переобладнання ТТЗ за умови проведення експертною організацією технічного огляду.

Вичерпний перелік:

 • Письмова заява суб’єкта звернення ( за зразком згідно з додатками 1 і 2 до Порядку). (бланк заяви для фіз. осіб)          (бланк заяви для юр. осіб);
 • Акт технічного огляду;
 • Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу;
 • Посвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують факт втрати свідоцтва;
 • Письмова згода всіх виявлених обтяжувачів (для технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, заставі, під арештом або є предметом іншого обтяження).

Термін надання адміністративної послуги:

Строк законодавством не встановлено. Не перевищує 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

 • Стаття 34 Закону України «Про дорожній рух»;
 • Закон України «Про адміністративні послуги»;
 • Пункт 24 Постанови Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 8 «Про затвердження порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних засобів» ( із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 617 від 08.07.2020) (далі – Порядок);
 • Пункт 52 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» ( в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України № 455 від 03.06.2020);
 • Частина 1-3 постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 617 «Про внесення змін до деяких актів кабінету Міністрів України»;
 • Наказ Держгірпромнагляду України від 27.01.2010 № 9 «Про затвердження Порядку проведення державного технологічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2010 за № 163/17458;
 • Пункт 31 Наказу Міністерства соціальної політики України від 27.03.2015 № 340, «Про затвердження Положення про територіальні органи Державної служби України з питань праці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.04.2015 за № 438/26883.

 


 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА