Необхідні документи

Заявник подає:

  • Заява;
  • У разі звернення уповноваженої особи, довіреність на право представляти інтереси;

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно

Термін надання адміністративної послуги: 

Аналювання протягом 10 – ти робочих  днів.

Переоформлення протягом 2 робочих днів.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

 

Закони України:

 

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України «Про рекламу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року № 1135 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів»


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА