Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт

Необхідні документи

Заявник подає:

- Заява

- Один примірник зареєстрованої декларації, в якій виявлено технічну помилку або недоліки

- Два примірники декларації, в якій враховані зміни

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

Термін надання адміністративної послуги:

5 робочих днів з дня надходження декларації

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закони України:

«Про адміністративні послуги»

«Про регулювання містобудівної діяльності», ч.1, ст.39

Постанова КМУ №466 від 13.04.2011«Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт»


 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА