(щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), та об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, або самочинно збудованих об'єктів, на які визнано право власності за рішенням суду, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, а також щодо об'єктів, розташованих у межах населених пунктів, на території яких сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю)

Необхідні документи

Заявник подає:

- Один примірник декларації про готовність об’єкта до експлуатації (додаток 2, додаток 3, додаток 5).

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

 

Термін надання адміністративної послуги:

10 робочих днів з дня надходження декларації

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закон України«Про регулювання містобудівної діяльності», ч.1, ст.39

Постанова КМУ №461 від 13.04.2011«Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва»


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА