(щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками, та щодо об’єктів, які належать до III категорії складності (клас наслідків (відповідальності) СС2), розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, розташованих у межах сіл, селищ та міст (крім міст, які є адміністративними центрами областей, міст з чисельністю населення понад 50 тисяч, міст Києва та Севастополя), у межах міст, які є адміністративними центрами областей, міст з чисельністю населення понад 50 тисяч, де не утворено виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю відповідних рад)

     

Необхідні документи

Заявник подає:

Один примірник декларації про готовність об’єкта до експлуатації (далі - декларація), в якій враховані зміни щодо об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, за формою встановленого зразка або щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (CCI), за формою встановленого зразка або щодо самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду, за формою встановленого зразка.

Щодо об’єкта, який належить до III категорії складності (клас наслідків (відповідальності) СС2), подається заява в довільній формі, до якої додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують такі зміни.

(Додаток 2, Додаток 3, Додаток 5)

 

 

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

 

Термін надання адміністративної послуги:

10 робочих днів з дня надходження декларації

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», стаття 391.

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», пункт 22


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА