Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, в видачею витягу

Необхідні документи

Заявник подає:

  • -Заява за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012р., № 1051 (бланк заяви);

  • -Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника ( у разі подання заяви уповноваженою заявником особою);

  • -Документи, на підставі яких виникає право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється таке право;

  • -Документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту у паперовій або електронній формі відповідно до вимог Закону України «Про землеустрій»;
  • -Електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, відповідно вимог ЗУ «Про Державний земельний кадастр»

 

Платність надання адміністративної послугиБезоплатно

 

 

Термін надання адміністративної справи: 

 

Протягом 14-ть днів з дня реєстрації заяви про надання послуг

 

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та

 

умови надання адміністративних послуг:

 

 

  • Закон України «Про адміністративні послуги»;
  • Закон України «Про державний земельний кадастр» ст. 29;
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №1051 «Про Порядок ведення Державного земельного кадастру», пункти 125, 126, 127, 165;
  • Розпорядження кабінету Міністрів України від 16 травня 2014р., № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА