Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок що містить узагальнену інформацію про землі (території)

 

Необхідні документи

 

Заявник подає:

  • -Заява про надання відомостей з  Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (бланк заяви);
    • -Документ, що підтверджує оплату послуг з надання довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
    • -Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

 

Платність надання адміністративної послуги: платна (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – безоплатна)

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за плату адміністративну послугу:

Розмір плати за надання послуги – 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом   на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку

 

Плата за надання адміністративної послуги зараховується до міського бюджету

Розрахунковий рахунок: UA958999980334189879027016712

Одержувач: ГУК у Полт.обл/тг м. Полтава/22012500

Код ЄДРПОУ: 37959255

Банк одержувача: Казначейство України (ЕАП)

Код класифікації доходів бюджету: 22012500

Призначення платежу: Відомча ознака 27 "Плата за надання інших адміністративних послуг"

 

Термін надання адміністративної справи:

 

Протягом 10 – ти робочих днів з дня реєстрації заяви.

 

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та

 

умови надання адміністративних послуг:

 

Закон України «Про адміністративні послуги»;

  • Закон України «Про державний земельний кадастр» ст. 38;
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №1051 «Про Порядок ведення Державного земельного кадастру», пункти 166, 167, 168, 179, 197;
  • Розпорядження кабінету Міністрів України від 16 травня 2014р., № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА