Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Необхідні документи

Заявник подає:

 

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно

Термін надання адміністративної справи:

До 14 – ти календарних днів

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закон України «Про адміністративні послуги»

Ст.28 Закону України « Про Державний земельний кадастр»

Постанова від 17.10.2012 №1051 «Про Порядок ведення Державного земельного кадастру»

розпорядження КМУ від 16.05.2014 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

Постанова КМУ «від 01.08.2011 №835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг».


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА