Необхідні документи

Заявник подає:

1

Заява про про погодження «Заяви про наміри» у складі розділу «ОВНС» робочого проекту – оцінки впливу на довкілля (бланк заяви).

2

Заява про наміри планової діяльності в 3-х примірниках. (для видів діяльності,що становлять підвищену екологічну небезпеку,необхідне узгодження з органами державного екологічного та санітарного нагляду).

3

Опубліковані тексти «Заяви про наміри» та «Заяви про наслідки»у місцевих засобах масової інформації (додатково для видів діяльності та об'єктів,що становлять підвищену екологічну небезпеку,з переліку,затвердженого Постановою КМУ №808 від 28.08.2013 року,передбачено інформування населення через органи місцевої влади).

4

Довідка про надходження звернень і зауважень від громадян щодо публікацій відносно планованої діяльності.

5

Довідка про надходження звернень і зауважень від громадян щодо публікацій відносно запланованої діяльності.

Вихідні дані та обгрунтовуючи матеріали для виконання розділу ОВНС, розділу проекту ОВНС.

Завдання на розробку матеріалів ОВНС

Заява про екологічні наслідки діяльності об’єкту, підписана замовником та ген проектувальником – у паперовому та ел. вигляді

Опубліковане у ЗМІ повідомлення про час місце громадських слухань

Протокол (Акт) проведення громадських слухань 

 

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

 

Термін надання адміністративної послуги:

30 календарних днів

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закони України:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», стаття 33, п.1.

Закон України «Про адміністративні послуги», статті 5, 8.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», стаття 51.

Закон України «Про екологічну експертизу», стаття 14.


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА