Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

Необхідні документи

Заявник подає: 

  • -Заява про внесення відомостей про обмеження у використанні земель за встановленою формою (бланк заяви);

  • -Документація із землеустрою, яка згідно з п.102 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2012 №1051 є підставою для внесення до ДЗК відомостей про такі обмеження

  • -Електронний документ

 

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно

 

Термін надання адміністративної справи:

14-ть робочих днів.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закон України«Про адміністративні послуги»

Ст.32 Закону України « Про Державний земельний кадастр»

Постанова від 17.10.2012 №1051 «Про Порядок ведення Державного земельного кадастру»

розпорядження КМУ від 16.05.2014 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА