Видача дозволу на зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянок

Необхідні документи

Заявник подає:

1.Заява на отримання дозволу (бланк заяви).

2.Копія документа, що посвідчує право власності чи право користування земельною ділянкою.

3.Копія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб), код ЄДПОУ для юридичної особи, інформація щодо прізвища, ім’я та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару грунту, її номер телефону; представників - копія документа, що посвідчує особу, довіреність на отримання дозволу, інформація щодо прізвища, імені та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару грунту, її номер телефону).
4.Робочий проект землеустрою,затверджений в установленому законом порядку, із зазначенням його розробника.

5.Копія агрохімічного паспорта земельної ділянки;

6.Копія договору на виконання земляних робіт (у разі, якщо заявник уклав договір на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого шару грунту) земельної ділянки з іншою фізичною чи юридичною особою), прізвище, ім'я та по батькові особи, відповідальної за додержанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону.

7.Копія документу, що підтверджує сплату коштів за відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва ( у разі їх наявності).

 

Платність видачі документа дозвільного характеру
Безоплатно

 

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:
Протягом 10 робочих днів від дня надходження зазначених документів. Не більше 5 робочих днів у разі повторного звернення.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Стаття 166,168 Земельного кодексу України,

Стаття 6 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.01.2005 №1 «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару грунту) земельних ділянок, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 січня 2005 р. № 70/10350


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА