Необхідні документи

Заявник подає:

1.Заява власника (співвласника) житла щодо внесення виправлення у свідоцтво про право власності на приватизоване житло комунальної власності міста. (бланк заяви)

2.Копія паспорта заявника (завірена належним чином).

3.Оригінал свідоцтва про право власності на житло.

4.Рішення суду про внесення змін у свідоцтво (за необхідністю).

5.Для осіб, що діють по дорученню необхідно надати оригінал та нотаріально посвідчену копію доручення на внесення відповідних виправлень до свідоцтва про право власності, пред’явити паспорти довірителей та довіреної особи та надати їх копії завірені належним чином.

При виправленні у ПІБ додатково надаються:

- Копії паспортів завірені належним чином осіб до ПІБ яких необхідно внести виправлення.

- Лист КП «ЖЕО-2»ПМР із зазначенням причин та підстав щодо внесення виправлень у свідоцтво про право власності.

При виправленні адреси додатково надаються:

- Копії паспортів власників житла з зазначенням нової адреси завірені належним чином.

- Рішення органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, судів про зміну адреси.

- Лист управління з питань містобудування та архітектури.

- Лист бюро технічної інвентаризації та технічний паспорт на житло з внесеним виправленням.

- Лист КП «ЖЕО-2»ПМР  із зазначенням причин та підстав щодо внесення виправлень у свідоцтво про право власності.

При виправленні площі житла додатково надаються:

- Лист бюро технічної інвентаризації та технічний паспорт на житло з внесеним виправленням.

- Лист КП «ЖЕО-2»ПМР  із зазначенням причин та підстав щодо внесення виправлень у свідоцтво про право власності.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

Термін надання адміністративної послуги:

 

Протягом  30  календарних днів.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

  Закони України:

 «Про адміністративні послуги»,

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян»,

«Про приватизацію державного житлового фонду»,

«Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»


 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА