Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

 

Підстава для отримання адміністративної послуги:

Звернення юридичних та фізичних осіб, які є власниками технологічних транспортних засобів або використовують їх на законних підставах (далі – заявник) з заявою щодо реєстрації зазначених транспортних засобів (протягом 10 днів після придбання або виникнення інших законних прав на їх використання).

Вичерпний перелік:

 • Письмова заява суб’єкта звернення ( за зразком згідно з додатками 1 і 2 до Порядку);(бланк заяви для фіз. осіб)          (бланк заяви для юр. осіб)
 • Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження технологічним транспортним засобом, вузлами і агрегатами, які мають ідентифікаційні номери та може бути підтверджено будь-якими з наведених документів (п. 11 Порядку):
  • договору купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржової угоди, договору про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності;
  • документів, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні;
  • договору оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між сторонами щодо реєстрації ТТЗ за орендарем та доручення на право керування і використання цього транспортного засобу;
  • митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії або електронною митною декларацією (на технологічний транспортний засіб, реалізований на митній території України одним суб'єктом господарювання іншому суб'єкту господарювання; митна декларація для взяття на облік не надається);
  • рішення уповноваженого органу про відчуження ТТЗ;
  • виконавчого напису нотаріуса про витребування від боржника майна;
  • рішення суду про визнання права власності на ТТЗ;
  • договору про спільне володіння, користування у разі отримання ТТЗ кількома громадянами в рахунок майнових паїв у зв'язку з виходом або виключенням їх із кооперативу, рішенням органу управління господарського товариства, засвідченим в установленому порядку, про повернення засновникові (учасникові) товариства у зв’язку з його виходом або виключенням з товариства технологічного транспортного засобу, переданого ним у власність або для користування»
  • інших документів, що встановлюють право власності або користування транспортним засобом.

Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що тривалий час (більше п'яти років) експлуатується суб'єктом господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та про попередню його реєстрацію, надається копія інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості, у яких зазначається дата введення і в експлуатацію ТТЗ, скріплені підписом посадової особи суб'єкта господарювання та печаткою.

 • Декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, - для технологічних транспортних засобів, на яку поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 344), та які реєструються вперше. У разі коли оригінал декларації про відповідність складений іноземною мовою, виробник або його уповноважений представник чи постачальник технологічного транспортного засобу в Україну повинні надати її переклад на українську мову. На перекладеній декларації зазначається: "Переклад декларації з її оригіналу".
 • Акт технічного огляду;
 • Свідоцтво про реєстрацію ТТЗ з позначкою про зняття з обліку, а у разі його відсутності - довідка з попереднього місця реєстрації технологічного транспортного засобу (для реєстрації технологічного транспортного засобу, що раніше експлуатувався і перебував на обліку);
 • Письмова згода всіх виявлених обтяжувачів (для технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, заставі, під арештом або є предметом іншого обтяження).

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

Термін надання адміністративної послуги:

Строк законодавством не встановлено. Не перевищує 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

 • Стаття 34 Закону України «Про дорожній рух»;
 • Закон України «Про адміністративні послуги»;
 • Пункт 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 8 «Про затвердження порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних засобів» ( із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 617 від 08.07.2020) (далі – Порядок);
 • Пункт 52 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» ( в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України № 455 від 03.06.2020);
 • Частина 1-3 постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 617 «Про внесення змін до деяких актів кабінету Міністрів України»;
 • Наказ Держгірпромнагляду України від 27.01.2010 № 9 «Про затвердження Порядку проведення державного технологічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2010 за № 163/17458;
 • Пункт 31 Наказу Міністерства соціальної політики України від 27.03.2015 № 340, «Про затвердження Положення про територіальні органи Державної служби України з питань праці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.04.2015 за № 438/26883.

 


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА