Вичерпний перелік:

 • Для реєстрації Декларації на виконання робіт підвищеної небезпеки в паперовій формі заявником подаються:

два примірника Декларації на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 6 до Порядку.

 • Для реєстрації Декларації на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки в паперовій формі заявником подаються:

два примірники Декларації на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 7 Порядку.

 • Подання декларації в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг здійснюється за допомогою інструменту сервісу «Замовити послугу» шляхом заповнення шаблону, накладення електронного цифрового підпису та замовлення послуги.

(банк декларації)

Спосіб подання документів:

Декларація подається суб’єктом господарювання (повноваженим ним органом або особою):

 • у паперовій формі особисто або поштовим відправленням – ЦНАП
 • в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці.

Декларація подається за місцезнаходженням суб’єкта господарювання, не пізніше ніж на п’ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатна

Термін надання адміністративної послуги:

Реєстрація декларації проводиться протягом п’яти робочих днів з дня отримання Декларації.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

 • Пункт 5 Статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
 • Стаття 21 Закону України «Про охорону праці»;
 • Закон України «Про адміністративні послуги»;
 • Пункт 21 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (зі змінами внесеними згідно Постановою Кабінету Міністрів № 207 від 03.03.2020);
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 922 «Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом»;
 • Пункт 52 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» ( в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України № 455 від 03.06.2020);
 • Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.03.2015 № 340, «Про затвердження Положення про територіальні органи Державної служби України з питань праці», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.04.2015 за № 438/26883.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА