Warning: Private methods cannot be final as they are never overridden by other classes in /home/rhlpxlpc/public_html/libraries/smartslider3/src/Framework/Pattern/SingletonTrait.php on line 22

Warning: The magic method Nextend\Framework\Pattern\SingletonTrait::__wakeup() must have public visibility in /home/rhlpxlpc/public_html/libraries/smartslider3/src/Framework/Pattern/SingletonTrait.php on line 22

Warning: Private methods cannot be final as they are never overridden by other classes in /home/rhlpxlpc/public_html/libraries/smartslider3/src/Framework/Pattern/SingletonTrait.php on line 25
Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради — Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначатися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

Необхідні документи

Заявник подає:

I. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій

  1. Заява (бланк заяви) до Департаменту культури і туризму облдержадміністрації, у якій зазначаються відомості про заявника:

-       для фізичної особи, фізичної особи-підприємця - прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання або адреса, на яку необхідно надати відповідь, контактний телефон;

-       для юридичної особи - найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи / уповноваженої особи, контактний телефон;

-       дата подання заяви та підпис заявника.

  1. Науково-проектна документація, оформлена відповідно до вимог чинних державно-будівельних норм. Один примірник-оригінал для зберігання в Департаменті культури і       туризму

облдержадміністрації.

  1. Копія погодженого історико-містобудівного обгрунтування/реставраційного завдання.
  2. Копія документів, що засвідчують право власності на будівлю.
  3. Копія правовстановлюючого документу на землю (у разі потреби).
  4. Висновок (рекомендація) відповідного органу охорони культурної спадщини нижчого рівня.
  5. Копія кваліфікаційного сертифіката головного архітектора проекту.
  6. Паспорт опорядження фасадів (за необхідності).

II. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт в зонах охорони пам’яток місцевого значення

Заява (бланк заяви) до Департаменту культури і туризму облдержадміністрації, у якій зазначаються відомості про заявника:

-       для фізичної особи, фізичної особи-підприємця - прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання або адреса, на яку необхідно надати відповідь, контактний телефон;

-       для юридичної особи - найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи / уповноваженої особи, контактний телефон;

-       місцезнаходження та (або) назва пам'ятки, зони охорони пам'ятки;

-       аргументована необхідність проведення робіт;

-       вид робіт, їх обсяг і термін проведення;

-       прізвище, ім’я та по батькові і посада працівника, який за своїми службовими обов'язками відповідає за проведення робіт;

-       дата подання заяви та підпис заявника.

Копія правовстановлюючого документу на землю (за необхідності).

Висновок (рекомендація) відповідного органу охорони культурної спадщини нижчого рівня.

Проектна документація, розроблена на підставі

погодженого історико-містобудівного

обгрунтування відповідно до вимог чинного законодавства 6. Прізвище, ім’я та по батькові фахівця, який здійснює археологічний нагляд за проведенням земляних робіт (у разі необхідності або копія висновку фахової (спеціалізованої) організації/установи за результатами археологічних досліджень відповідної земельної ділянки.

Платність видачі документа дозвільного характеру
Безоплатно

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:
П
ротягом 30 робочих днів з дати реєстрації заяви

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про звернення громадян»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України «Про охорону культурної спадщини»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2008р. №778 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005р. №1176»


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА